Организации по адресу ул. Капитана Кононова, 13 ст1 1