Организации по адресу ул. Капитана Кононова, 13 ст2 1