Организации по адресу ул. Капитана Кононова, 2 ст1 1