Организации по адресу ул. Капитана Кононова, 2 ст2 1