Организации по адресу ул. Капитана Кононова, 7 ст1 1